freezone_logo

Stärkande
verksamhet

FreeZone arbetar med ett positivt förändringsarbete på individ- och gruppnivå som skapar förutsättningar för varje individ att vara den hen vill vara och leva såsom hen vill leva.

Vi erbjuder personlig utveckling och kompetensutveckling till personal som arbetar med ungdomar, till företag samt till ungdomarna själva.

Välkommen in

Hedersförebyggande
verksamhet

FreeZone arbetar med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi erbjuder aktiviteter för ungdomar, kompetenshöjning för de som möter
ungdomar i sin vardag samt arbetat med opinionsbildning.

Välkommen in

Stärkande
verksamhet

FreeZone arbetar med ett positivt förändringsarbete på individ- och gruppnivå som
skapar förutsättningar för varje individ att vara den hen vill vara och leva såsom hen vill leva.

Vi erbjuder personlig utveckling och kompetensutveckling till personal som arbetar med ungdomar, till företag samt till ungdomarna själva.

Hedersförebyggande
verksamhet

FreeZone arbetar med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi erbjuder aktiviteter för ungdomar, kompetenshöjning för de som möter
ungdomar i sin vardag samt arbetat med opinionsbildning.